Wat is astrologie?

De meeste mensen associëren astrologie direct met de rubriekjes in kranten en tijdschriften, waarin de toekomst wordt voorspeld voor die dag, week of maand. Maar die stukjes geven slechts een heel beperkt en eenzijdig beeld.

Astrologie is zoveel meer dan dat en heeft zoveel meer te bieden!

De beoefening van astrologie oftewel het duiden van personen en gebeurtenissen op basis van de stand van de zon, de maan en de planeten gebeurt al eeuwenlang. Maar in de westerse wereld en in onze moderne tijd gebeurt dat op een heel andere manier dan in de middeleeuwen. De astrologie die ik beoefen, wordt ook wel psychologische astrologie genoemd omdat deze eigentijdse versie van het vak gebruik maakt van inzichten uit de analytische en diepte-psychologie.

Als psychologisch georiënteerd astroloog zie ik de mens als een zich ontwikkelend wezen waarvan het groei-potentieel zichtbaar is in de persoonlijke geboortehoroscoop. Daarbij zie ik ieder persoon als uniek en ga ik uit van de keuzevrijheid van mensen.

Het duiden van je geboortehoroscoop

Wat is een geboortehoroscoop eigenlijk?
Een geboortehoroscoop is een plattegrond of schematische weergave van de stand van de zon, maan en planeten op het moment dat jij ter wereld kwam en gezien vanaf de plek waar je geboren bent.
De zon, maan en planeten staan stuk voor stuk symbool voor een bepaald aspect van je persoonlijkheid. De plaatsing er van in één van de twaalf sterrenbeelden en levensgebieden (huizen), geeft informatie over de wijze waarop jij invulling geeft aan dit aspect of deze drijfveer.
Neem bijvoorbeeld de planeet Mars. Deze staat voor de wijze waarop je voor jezelf opkomt. Als Mars in Vissen staat, kan je er van uitgaan dat je hier moeite mee hebt. Als Mars in Ram staat echter, ben je een stuk assertiever. Als Mars in je relatiehuis staat, laat je je vooral gelden binnen je relatie(s). Maar staat Mars in een werkhuis dan is het de werkvloer waar je je mannetje moet staan.

Als je langs komt voor een duiding van je geboortehoroscoop, vertel ik je uitgebreid wat jouw horoscoop onthult over je persoonlijkheid en je leven.

 Ik vertel over je aanleg, je presentatie in de buitenwereld, je sterke kanten, je belemmeringen en valkuilen, je uitdagingen en ontwikkelpunten. Ook is er aandacht voor de verschillende levensgebieden, zoals opleiding, werk, carrière en relaties.

Wellicht heb je een specifieke vraag, probleem of onderwerp dat je wilt besprekem aan de hand van je horoscoop. Dat kan. Je horoscoop bevat informatie over heel veel zaken die jouw persoonlijke leven betreffen.

Een horoscoopduiding geeft altijd veel herkenning, wat op zich prettig is: het is een bevestiging van wie je bent en dat je er mag zijn zoals je bent. Maar het consult kan ook een ‘eye-opener’ zijn en kanten van jezelf aan het licht brengen die je nog niet kende of waarvan je je niet bewust was.

Een horoscoopduiding geeft inzicht in en een beter begrip van jezelf, je gedrag, gevoelens, wensen en verlangens. Het maakt dat je gemakkelijker richting kan geven aan je leven omdat je weet waar je uitdagingen liggen. Het werkt bovendien stimulerend voor je zelfontplooiing en zelfvertrouwen.

Om je persoonlijke geboortehoroscoop te kunnen berekenen, heb ik je geboortedatum, -tijd en -plaats nodig. Graag ontvang ik deze een week voor de afspraak.
Let op! Het is erg belangijk dat je geboortetijd zo nauwkeurig mogelijk is! Haal deze dus uit een betrouwbare bron, eventueel uit het geboorteregister van je plaats van geboorte.

Het staat je vrij om een opname te maken van het gesprek of aantekeningen te maken.
Het astrologisch consult duurt ongeveer anderhalf uur en vindt plaats in mijn praktijk in Gouda.

Bel of mail me als je nog vragen hebt of voor een afspraak!

Het duiden van je jaarhoroscoop

Je persoonlijke jaarhoroscoop is afgeleid van je geboortehoroscoop en geeft informatie over het levensjaar dat voor je ligt.
Aan de hand van verschillende technieken, zoals de transits en een solaarberekening, geef ik een beeld van de tendens en de kleur van het komende jaar. Waar liggen de zwaartepunten? Welke levensgebieden vragen om aandacht? Waar loop je tegen aan? Wat gaat goed? Waar mag je groeien?
Kennis van je jaarhoroscoop helpt om processen, problemen, kansen, uitdagingen op je levenspad eerder te herkennen en er beter op te kunnen inspelen. Het helpt om bewuster keuzes te kunnen maken en effectiever te kunnen plannen.

Voor de berekening van je jaarhoroscoop heb ik nodig: je geboortedatum, -tijd en -plaats en je verblijfplaats op de dag van je eerstkomende verjaardag. Graag ontvang ik deze gegevens een week voor de afspraak.
Let op! Het is erg belangijk dat je geboortetijd zo nauwkeurig mogelijk is! Haal deze dus uit een betrouwbare bron, eventueel uit het geboorteregister van je plaats van geboorte.

Het staat je vrij om een opname te maken van het gesprek of aantekeningen te maken.
Het astrologisch consult duurt ongeveer een uur en vindt plaats in mijn praktijk in Gouda.

Bel of mail me als je nog vragen hebt of voor een afspraak!

Tarieven

  • Duiding geboortehoroscoop: €110,-
  • Duiding jaarhoroscoop: €75,-
  • Combi geboorte- en jaarhoroscoop: €150,-

De prijzen zijn inclusief BTW.